Planerat strömavbrott onsdag 8 april

P.g.a. flytt av elkabel kommer vi att bryta strömmen vid Hundsjön, Kvarnabo, under arbetets början och slut.

Onsdag 8 april kl. 08-09 samt kl. 14-15

131 hushåll i Kvarnabo och Gräfsnäs berörs av arbetet och är aviserade per post.

 

2 april 2020