Planerat underhållsarbete tisdag 23 februari

P.g.a. underhåll i vår nätstation i Ulvarås kommer vi att avbryta elleveransen under arbetets gång. Totalt 72 abonnenter är berörda men i olika omfattning.

 

Kl. 09:30-14:30

38 abonnenter berörs i området runt Vagnshedsvägen, Långaredsvägen, Södra Börtavägen och Namnsjövägen

Kl. 09:30-10:00 samt 14:00-14:30

34 abonnenter berörs i området runt Norra Börtavägen och Driveslättsvägen.

 

Avisering har gjorts till samtliga kunder.

18 februari 2021