Störning fredag kväll 13 aug

Under fredagskvällen har vi fått problem med matningen in mot Sjöviksområdet. Felsökning pågår.

Vi har skickat driftstörningsmeddelanden till berörda abonnenter som har lämnat sitt mobilnummer till oss.

Uppdatering 21:30  De omkopplingar som gjordes i tidigt skede höll tyvärr inte elleveransen in i området utan bröt igen. Vi har därför montörer på plats i Anten för att göra åtgärder för att kunna koppla in små områden successivt. Nu har vi ström fram till Östad Säteri. Fortsatta försiktiga omkopplingar kommer att göras.

Uppdatering 21:50  Fler omkopplingar gjorda och verkar hålla. Nu har områden runt Östad byväg, Kvarnvägen, Kilandavägen och Burhult strömmen tillbaka. Då fler inkopplingar kommer att göras kan det blinka i ljuset lite då och då. Nu återstår Krokamad, Sjövik samhälle och Kärret.

Uppdatering 22:15  Efter ytterligare omkopplingar har nu både Krokamad och Sjövik samhälle strömmen tillbaka. Återstår gör Huvden-Kärret och där behövs nu fortsatt felsökning då inte omkopplingar fungerar. Vi har montörer både på plats och på väg.

Uppdatering 22:45  Flera montörer arbetar för närvarande i området. Totalt 45 abonnenter är nu berörda av avbrottet.

Uppdatering 06:00 Strax före 06:00 var felet lagat och samtliga kunder har strömmen åter.

Tack för ert tålamod!

13 augusti 2021