Störning på elnätet under lördag natt

Vid 22:30 på lördagen var det en återinkoppling som kunder i Borrås, Bjärlanda, Magra, Lurut och Bergstena berördes av. Avbrottet varade endast i fyra sekunder.

Vid 03:43 på söndagen var nästa avbrott. Då berördes delar av Sollebrunn, Mörlanda, Loo, Östadkulle och Lena. Inom en timma hade alla kunder strömmen åter.

13 januari 2020