Störningar på fibernätet. Ring er operatör för vidare information.

Vi har ingen mer information i nuläget än att många upplever störningar på sin fiberuppkoppling.

5 oktober 2022