Störningar tisdag kväll

När ovädret drog in över vårt område fick vi störningar på en del håll. Sjövik samhälle var utan el ett tag men har nu tillbaka. Däremot saknar området runt Hjällnäs, Östad säteri och Krokamad ström för tillfället. Vi har också problem runt Vänga mot Spanåsen och Fly.

Så länge åskan finns över oss måste våra montörer avvakta och kan endast göra vissa förberedande insatser.

Uppdatering 20:05  Genom omkopplingar har nu alla strömmen tillbaka utom just området runt Hjällnäs-Östad säteri-Krokamad. Montörer är nu på plats där.

Uppdatering 20:30  På plats kunde vi nu göra ytterligare omkopplingar vilket medförde att även Östad säteri-Krokamad har ström igen. Nu återstår området runt Hjällnäs att lösa och våra montörer har begett sig dit.

Uppdatering 21:50  Arbetet pågår. 22 abonnenter är berörda och till de som vi har mobilnummer resp. mailadress har ett meddelande skickats.

27 juli 2021