Strömbortfall under åskovädret

Vi har haft störning på Vattenfalls inmatning till hela vårt område vilket varade en kortare stund. Även våra egna ledningar har vid olika tillfällen blivit strömlösa och behövt återinkopplas. Bl.a. har delar av Sjövik drabbats av just detta.

15 augusti 2022