Högkostnadsskydd

Igår presenterade regeringen en form av högkostnadsskydd för alla elanvändare i vårt elområde. Förslaget är inte helt beslutat ännu men är tänkt som ett engångsbelopp för att täcka höga elkostnader i vinter.

Förslaget innebär en ersättning till alla elanvändare (privat, företag, förening osv) och är baserad på årsförbrukningen okt 2021 – sept 2022 vilket sedan multipliceras med 50 öre/kWh.

Vem som ska ombesörja själva utbetalningen och när är heller inte beslutat ännu.

Mer utförlig information om detta finns på vår hemsida men du kan också läsa mer på Svenska Kraftnäts hemsida.

28 oktober 2022
← Se fler inlägg