Elstöd 2 till konsumenter

Nu pågår framtagning och rapportering av underlag för nästa elstöd. Även denna gång administreras stödet av Försäkringskassan men utbetalas endast till elanläggningar för konsumentändamål.

Stödets storlek för Bjärke Energis kunder är denna gång 80% av anläggningens förbrukning under perioden 221101-221231 multiplicerat med 1,26 kr/kWh. Man kan maximalt få ersättning för 18 000 kWh/anläggning.

Det är personen som stod på elabonnemanget den 31 december 2022 som är berättigad ersättningen. Ingen hänsyn tas till flyttar under eller efter perioden.

De abonnenter som har enskild firma kan komma att kontaktas av Försäkringskassan för att utreda om viss del av förbrukningen åtgått till näringsverksamhet.

Utbetalningen sker även denna gång via Swedbanks kontoregister eller med utbetalningskort. Preliminär tidplan för utbetalning är i slutet av maj.

Läs mer på vår hemsida: ELSTÖD

27 april 2023
← Se fler inlägg