Bjärke Energi

Driftstörning

Planerat avbrott på torsdag

12 februari, 2019

Torsdagen den 14 februari kl. 09:30 – 13:00

Orsak: Inkoppling av ny högspänningskabel.

Området som berörs av arbetet är Knutstorpsvägen, Lundenvägen och Kärrvägen. Alla de 21 elabonnenter som berörs är aviserade via post.

 

Två planerade strömavbrott onsdag 9 januari

3 januari, 2019

Kl. 09:30 – 11:30 Vittene

14 abonnenter påverkas som alla aviserats per post. Orsaken till avbrottet är inkoppling av ny högspänningskabel.

 

Kl. 13:00-14:30 Fly, Röttorp, Högängen, Areberg, Säveljung, Holma

73 abonnenter påverkas som alla aviserats per post. Orsaken till avbrottet är inkoppling av nya högspänningskablar i området.

Tisdag kväll, Mellby

1 januari, 2019

Uppdatering 01:05: Nu har samtliga kunder strömmen åter.

 

Uppdatering 23:50: Gendalen och området mot Järboden har strömmen åter. Kunder i Glossbo är fortfarande utan ström.

Klockan 22:47 drabbades områdena Stora Mellby, Jordala, Hede, Gendalen, Glossbo av strömavbrott. Efter omkopplingar är för närvarande Gendalen och Glossbo utan ström. Felsökning pågår.

Problem för Vattenfall

14 december, 2018

Vid 13:40 drabbades vi av ett par minuters avbrott för ungefär halva vårat elnätsområde. Avbrottet berodde på en felmanöver av Vattenfalls personal i samband med ett arbete på deras regionnät vilket gjorde att vår mottagningsstation i Anten blev utan strömförsörjning.

Sekundkort avbrott tisdag fm

12 december, 2018

Vid 11-tiden idag blev området runt Glossbo-Gräfsnäs-Loo-Östadkulle strömlöst under någon sekund då matningen till vår mottagningsstation i Grunntorp avbröts. Vattenfall hade alltså ett kort avbrott som påverkade våra kunder men som endast märktes under ett par sekunder.

Planerat avbrott 12 dec

11 december, 2018

Onsdagen den 12 december kl. 09:30-13:30

Östra Svedernavägen, Videhusvägen och Stussbäcken. Totalt 12 abonnenter är berörda och samtliga är aviserade per post.

Orsak till avbrottet är inkoppling av ny elkabel.

 

Onsdagen den 12 december kl. 09:30-10:00 och kl. 13:00-13:30

Samma dag men endast två kortare avbrott av samma anledning kommer att ske för 32 abonnenter på Liveredsvägen och Rörkärrsvägen. Samtliga är aviserade per post.

 

 

Planerat avbrott 6 dec

4 december, 2018

Torsdagen den 6 dec kl. 9:30 – 11:00 kommer vi att bryta strömmen p.g.a. inkoppling av ny kabel i en nätstation.

Berört område är Gamla Kvarnabovägen, Bjälkholmsvägen, Brobackavägen och Sjöbo. Alla 23 abonnenter är aviserade per post. en

Planerat strömavbrott torsdag

20 november, 2018

Torsdagen den 22 november kl. 09:30 – 14:30 kommer vi att ha ett planerat strömavbrott som berör ca. 33 elabonnenter kring Västmanstorp, Kärret och Knutstorp. Alla har fått avisering via post.

Orsaken till avbrottet är inkoppling av ny markkabel och urkoppling av gammal luftledning.

Planerat avbrott 9 november

6 november, 2018

Fredagen den 9 november kl. 13:30-15:00 kommer vi att byta en trasig isolator i Ubby och bryter därför strömmen under arbetets gång.

De drabbade områden är Ubby, Gendalen, Knällås, Järboden, Glossbo, Borg och Svalebacken. Det är ca 150 kunder berörda och samtliga är aviserade per post.

Planerade avbrott onsdag 17/10 samt torsdag 18/10

15 oktober, 2018

Under flygbesiktningen upptäcktes ett par fel som behöver åtgärdas. Vi behöver därför byta två skadade stolpar samt ta ned ett antal träd som ligger på ledningen, se bilder nedan.

Onsdag 17/10 kl. 09:30-15:00

Torsdag 18/10 kl. 09:30-15:00

Det är 20 abonnenter som berörs i området runt Huldalen, Källelid och Börta och det är samma abonnenter båda dagarna.

 

Samtliga berörda kunder är aviserade per post.

 

 

Planerade avbrott måndag 15/10

12 oktober, 2018

Vid flygbesiktningen upptäcktes ett par saker som behöver åtgärdas på vårt elnät. Vi behöver därför ta ett par planerade avbrott enligt nedan:

Kl. 09:30-12:00 Byte av trasig isolator. Området som berörs är från Uplo till Lurut. 52 abonnenter berörs.

Kl. 13:30-15:00 Byte av trasig isolator. Området som berörs är fråm Långared till Tegelkärr. 100 abonnenter berörs.

 

Samtliga berörda kunder är aviserade per post.

Blåsig onsdag

26 september, 2018

Kl. 14:42 gick strömmen för området runt Stora Mellby-Jordala-Botten och Stora Mellby-Gendalen-Glossbo. Detta märktes dock även för boende mellan Kvarnabo-Sollebrunn-Loo-Bergstena även om återinkopplingen höll för dem.

Via omkopplingar i nätet kunde vi successivt få ström till område för område och efter en knapp timma var det enbart ett fåtal hus i Kronobotten som ännu var strömlösa. Felsökning pågick och ett träd togs ned men fler kan ha fallit på ledningar med tanke på den kraftiga blåsten under dagen. Vid 16-tiden hade alla ström igen.

Driftstörning Lena

24 september, 2018

Strax efter kl. 20 blev området mellan Långared och Lena strömlöst. Efter omkopplingar i nätet kunde felet lokaliseras till området mellan Lena Nordgården och Östadkulle.

För tillfället är området mellan Lena Nordgården och Östadkulle strömlöst. Ett träd har ramlat på en ledning och personal är på väg ut för att ta bort trädet. Prognosen är att felet är avhjälpt kl. 22.

Uppdatering: Klockan 21:20 hade alla kunder strömmen åter.

Stormen Knud lördag morgon

22 september, 2018

Kl.04:51 på lördag morgon kom larmet om strömavbrott  på Kilandalinjen. Genom successiv inkoppling kunde vi ge ström till de flesta i området och vid kl.07:16 var det endast området runt Ålanda-Hareslätt-Hjällnäshalvön som fortfarande var utan elförsörjning. Det var träd på luftledningen vid fiskodlingen som var orsaken och felavhjälpning påbörjades. Vi behövde dock dit en maskin till hjälp vilket tog ett par timmar. Totalt var det ca 50 fastigheter som drabbades.

Kl. 09:36 hade alla ström igen. Arbeten med att ta bort träd som står mot ledningar kommer att fortsätta under dagen.

Planerat arbete i Bergstena

11 september, 2018

Planerat avbrott kommer att ske fredagen den 14 sept kl. 14:00 – 17:00 i Bergstena.

Anledningen är att vi ska koppla in en ny transformatorstation.

Alla 40 hushåll som berörs av avbrottet är aviserade via post.

Fiberproblem i Sjövik

10 september, 2018

Under helgen drabbades ett flertal kunder i Sjövik av störning på fibernätet. Anledningen var att en ups slutat fungera. Under måndagsmorgonen fick vi felanmälningarna till oss och har nu åtgärdat problemet.

 

 

Oväder lördag

11 augusti, 2018

Ovädret som drog förbi vårt område under förmiddagen drog med en hel del träd vilket på vissa håll föll på elledningar. Elen höll i de flesta fall men ett område där det blev värre var Östra Antenvägen Äspenäs där ledningen skadades och behövde större arbete för att få igång igen. Det var 9 abonnenter som därför var utan ström en längre tid då maskiner och skogsröjare behövdes i området. Det lades ett provisorisk ledningsnät tills vidare.

 

Det ligger fortsatt mycket träd på våra luftledningar i framförallt Äskekärr och Vänga och arbete med att ta bort dessa kommer att pågå under veckan. Det kan därför komma att göras kortare oaviserad avbrott under arbetets gång.

 

  • Vi tar tacksamt emot information om ni ser träd på elledningar. Ring 0322-650500 eller maila på info@bjerke-energi.se om ni uppmärksammat något.

Störning fredag 10 aug avklarat

10 augusti, 2018

Strax efter 11 fick vi strömavbrott på Mellbylinjen vilket medgav att ett stort antal kunder blev utan ström. Efter omkopplingar lokaliserades felet till Knutstorp-Botten. Felet är nu åtgärdat och strömmen var tillbaka efter två timmar.

Vid 12:15 fick vi ännu ett avbrott som denna gång drabbade hela området mellan Kvarnabo-Anten-Kilanda samt Långared. Omkopplingar och felsökning fortsatte. Delar av Långared fick strömmen tillbaka vid 13.30 och resten av Långared en knapp timma senare. Även Kvarnabo-Anten fick strömmen tillbaka därefter.

Sista sträckan i Sjövik mellan Kilanda – Burhult med ca 40 abonnenter blev klar innan 17.

Nu ska alla ha ström som vanligt!

 

 

 

Planerade avbrott vecka 28

6 juli, 2018

  • Torsdag 12 juli 11:00-13:00

Byte av trasig isolator i Loo (Tväslätt-Lommerhall-Trålanda). 32 elabonnenter är berörda. Samtliga har fått avisering med brev.

  • Torsdag 12 juli 15:00-16:00

Inkoppling av ny högspänningskabel i Loo. 21 elabonnenter är berörda. Samtliga har fått avisering med brev.

Planerade avbrott vecka 27

3 juli, 2018

  • Tisdag 3 juli 09:30-11:30

Byte av trasig frånskiljare i Uplo. 53 elabonnenter är berörda. Samtliga har fått avisering med brev.

  • Torsdag 5 juli 09:30-14:00 Uppdatering: Arbetet tar lite längre tid beräknat. Klockan 15 kommer avbrottet vara klart.

Inkoppling av ny högspänningskabel i Jordala-Hede. 39 elabonnenter är berörda. Samtliga har fått avisering med brev.

  • Fredag 6 juli 09:30-14:00

Bortkoppling av gammal högspänningskabel i Jordala-Hede. 20 elabonnenter är berörda. Samtliga har fått avisering med brev.