Bjärke Energi

Driftstörning

Planerat arbete 26 juni

24 juni, 2019

Onsdagen den 26 juni kommer vi att ha ett planerat strömavbrott i området runt Loo. Anledningen är inkoppling av nya högspänningskablar mellan Tvärslätt och Östäng.

Avbrottet är kl 10:00-11:00 och berör 53 fastigheter. Samtliga är aviserade per post.

 

Planerat arbete 13 juni

11 juni, 2019

Torsdagen den 13 juni kommer vi att koppla in nya högspänningskablar i området runt Fly vilket gör att vi kommer att stänga av elförsörjningen under arbetets gång.

 

Följande områden och tider gäller:

16 fastigheter i Skakeltorp – Tummeltorp kl. 09:30 – 13:00

19 fastigheter i Vittene kl. 13:30 – 14:30

14 fastigheter i Lena Strömsberg – Gisslatorp kl. 09:30 – 14:30

 

Samtliga kunder är aviserade per post.

Planerat avbrott 10/4

2 april, 2019

Onsdagen den 10 april kl. 10:00-15:00 kommer vi att stänga av strömmen runt Furulundsvägen i Östadkulle för att koppla in en ny nätstation. Det är 39 fastigheter som drabbas och alla har aviserats via brev.

Planerat avbrott tisdag 26 mars

26 mars, 2019

Området runt Fly, Säveljung, Röttorp, Holma och Areberg kommer under tisdagen att få ett kortare strömavbrott då vi kommer att koppla in ett nytt kabelnät. Det är 74 fastigheter som berörs och alla har fått avisering via post.

 

Tisdagen den 26 mars kl. 13:00-14:00

Planerat avbrott på torsdag

12 februari, 2019

Torsdagen den 14 februari kl. 09:30 – 13:00

Orsak: Inkoppling av ny högspänningskabel.

Området som berörs av arbetet är Knutstorpsvägen, Lundenvägen och Kärrvägen. Alla de 21 elabonnenter som berörs är aviserade via post.

 

Två planerade strömavbrott onsdag 9 januari

3 januari, 2019

Kl. 09:30 – 11:30 Vittene

14 abonnenter påverkas som alla aviserats per post. Orsaken till avbrottet är inkoppling av ny högspänningskabel.

 

Kl. 13:00-14:30 Fly, Röttorp, Högängen, Areberg, Säveljung, Holma

73 abonnenter påverkas som alla aviserats per post. Orsaken till avbrottet är inkoppling av nya högspänningskablar i området.

Tisdag kväll, Mellby

1 januari, 2019

Uppdatering 01:05: Nu har samtliga kunder strömmen åter.

 

Uppdatering 23:50: Gendalen och området mot Järboden har strömmen åter. Kunder i Glossbo är fortfarande utan ström.

Klockan 22:47 drabbades områdena Stora Mellby, Jordala, Hede, Gendalen, Glossbo av strömavbrott. Efter omkopplingar är för närvarande Gendalen och Glossbo utan ström. Felsökning pågår.

Problem för Vattenfall

14 december, 2018

Vid 13:40 drabbades vi av ett par minuters avbrott för ungefär halva vårat elnätsområde. Avbrottet berodde på en felmanöver av Vattenfalls personal i samband med ett arbete på deras regionnät vilket gjorde att vår mottagningsstation i Anten blev utan strömförsörjning.

Sekundkort avbrott tisdag fm

12 december, 2018

Vid 11-tiden idag blev området runt Glossbo-Gräfsnäs-Loo-Östadkulle strömlöst under någon sekund då matningen till vår mottagningsstation i Grunntorp avbröts. Vattenfall hade alltså ett kort avbrott som påverkade våra kunder men som endast märktes under ett par sekunder.

Planerat avbrott 12 dec

11 december, 2018

Onsdagen den 12 december kl. 09:30-13:30

Östra Svedernavägen, Videhusvägen och Stussbäcken. Totalt 12 abonnenter är berörda och samtliga är aviserade per post.

Orsak till avbrottet är inkoppling av ny elkabel.

 

Onsdagen den 12 december kl. 09:30-10:00 och kl. 13:00-13:30

Samma dag men endast två kortare avbrott av samma anledning kommer att ske för 32 abonnenter på Liveredsvägen och Rörkärrsvägen. Samtliga är aviserade per post.

 

 

Planerat avbrott 6 dec

4 december, 2018

Torsdagen den 6 dec kl. 9:30 – 11:00 kommer vi att bryta strömmen p.g.a. inkoppling av ny kabel i en nätstation.

Berört område är Gamla Kvarnabovägen, Bjälkholmsvägen, Brobackavägen och Sjöbo. Alla 23 abonnenter är aviserade per post. en

Planerat strömavbrott torsdag

20 november, 2018

Torsdagen den 22 november kl. 09:30 – 14:30 kommer vi att ha ett planerat strömavbrott som berör ca. 33 elabonnenter kring Västmanstorp, Kärret och Knutstorp. Alla har fått avisering via post.

Orsaken till avbrottet är inkoppling av ny markkabel och urkoppling av gammal luftledning.

Planerat avbrott 9 november

6 november, 2018

Fredagen den 9 november kl. 13:30-15:00 kommer vi att byta en trasig isolator i Ubby och bryter därför strömmen under arbetets gång.

De drabbade områden är Ubby, Gendalen, Knällås, Järboden, Glossbo, Borg och Svalebacken. Det är ca 150 kunder berörda och samtliga är aviserade per post.

Planerade avbrott onsdag 17/10 samt torsdag 18/10

15 oktober, 2018

Under flygbesiktningen upptäcktes ett par fel som behöver åtgärdas. Vi behöver därför byta två skadade stolpar samt ta ned ett antal träd som ligger på ledningen, se bilder nedan.

Onsdag 17/10 kl. 09:30-15:00

Torsdag 18/10 kl. 09:30-15:00

Det är 20 abonnenter som berörs i området runt Huldalen, Källelid och Börta och det är samma abonnenter båda dagarna.

 

Samtliga berörda kunder är aviserade per post.

 

 

Planerade avbrott måndag 15/10

12 oktober, 2018

Vid flygbesiktningen upptäcktes ett par saker som behöver åtgärdas på vårt elnät. Vi behöver därför ta ett par planerade avbrott enligt nedan:

Kl. 09:30-12:00 Byte av trasig isolator. Området som berörs är från Uplo till Lurut. 52 abonnenter berörs.

Kl. 13:30-15:00 Byte av trasig isolator. Området som berörs är fråm Långared till Tegelkärr. 100 abonnenter berörs.

 

Samtliga berörda kunder är aviserade per post.

Blåsig onsdag

26 september, 2018

Kl. 14:42 gick strömmen för området runt Stora Mellby-Jordala-Botten och Stora Mellby-Gendalen-Glossbo. Detta märktes dock även för boende mellan Kvarnabo-Sollebrunn-Loo-Bergstena även om återinkopplingen höll för dem.

Via omkopplingar i nätet kunde vi successivt få ström till område för område och efter en knapp timma var det enbart ett fåtal hus i Kronobotten som ännu var strömlösa. Felsökning pågick och ett träd togs ned men fler kan ha fallit på ledningar med tanke på den kraftiga blåsten under dagen. Vid 16-tiden hade alla ström igen.

Driftstörning Lena

24 september, 2018

Strax efter kl. 20 blev området mellan Långared och Lena strömlöst. Efter omkopplingar i nätet kunde felet lokaliseras till området mellan Lena Nordgården och Östadkulle.

För tillfället är området mellan Lena Nordgården och Östadkulle strömlöst. Ett träd har ramlat på en ledning och personal är på väg ut för att ta bort trädet. Prognosen är att felet är avhjälpt kl. 22.

Uppdatering: Klockan 21:20 hade alla kunder strömmen åter.

Stormen Knud lördag morgon

22 september, 2018

Kl.04:51 på lördag morgon kom larmet om strömavbrott  på Kilandalinjen. Genom successiv inkoppling kunde vi ge ström till de flesta i området och vid kl.07:16 var det endast området runt Ålanda-Hareslätt-Hjällnäshalvön som fortfarande var utan elförsörjning. Det var träd på luftledningen vid fiskodlingen som var orsaken och felavhjälpning påbörjades. Vi behövde dock dit en maskin till hjälp vilket tog ett par timmar. Totalt var det ca 50 fastigheter som drabbades.

Kl. 09:36 hade alla ström igen. Arbeten med att ta bort träd som står mot ledningar kommer att fortsätta under dagen.

Planerat arbete i Bergstena

11 september, 2018

Planerat avbrott kommer att ske fredagen den 14 sept kl. 14:00 – 17:00 i Bergstena.

Anledningen är att vi ska koppla in en ny transformatorstation.

Alla 40 hushåll som berörs av avbrottet är aviserade via post.