Bjärke Energi

Driftstörning

Planerade avbrott vecka 28

6 juli, 2018

  • Torsdag 12 juli 11:00-13:00

Byte av trasig isolator i Loo (Tväslätt-Lommerhall-Trålanda). 32 elabonnenter är berörda. Samtliga har fått avisering med brev.

  • Torsdag 12 juli 15:00-16:00

Inkoppling av ny högspänningskabel i Loo. 21 elabonnenter är berörda. Samtliga har fått avisering med brev.

Planerade avbrott vecka 27

3 juli, 2018

  • Tisdag 3 juli 09:30-11:30

Byte av trasig frånskiljare i Uplo. 53 elabonnenter är berörda. Samtliga har fått avisering med brev.

  • Torsdag 5 juli 09:30-14:00 Uppdatering: Arbetet tar lite längre tid beräknat. Klockan 15 kommer avbrottet vara klart.

Inkoppling av ny högspänningskabel i Jordala-Hede. 39 elabonnenter är berörda. Samtliga har fått avisering med brev.

  • Fredag 6 juli 09:30-14:00

Bortkoppling av gammal högspänningskabel i Jordala-Hede. 20 elabonnenter är berörda. Samtliga har fått avisering med brev.

 

Arbete i Loo måndag fm

25 juni, 2018

Ett hastigt inplanerat avbrottsarbete kommer att ske under en timme idag på förmiddagen. Det är 12 st privata fastigheter runt Swelogent i Loo som blir strömlösa under tiden vi skarvar in nya kablar i området.

Torsdagens åska

22 juni, 2018

Torsdagen den 21 juni drog ett åskoväder in över Västsverige.

Klockan 13 hade Vattenfall en driftstörning i sitt regionnät vilket orsakade ett kort avbrott i området Sjövik-Östad-Kilanda och Kvarnabo-Anten-Långaren samt Fly. Samtidigt fick vi ett fel i vårt nät som orsakade avbrott i Sollebrunn, Erska och Gräfsnäs under en minut. Klockan 13:30 fick vi ytterligare ett fel som orsakade ett kort avbrott i området runt Magra. Till följd av åskan uppstod flera mindre fel, dessa åtgärdades under torsdag eftermiddag och kväll.

Även kunder som inte hade avbrott kunde märka av åskan p.g.a. korta blinkningar.

Planerat arbete fibernätet

5 juni, 2018

Planerat arbete för funktion och redundanstest av ny hårdvara hos vår kommunikationsoperatör. Kunder kan under för tiden för arbetet uppleva kortare avbrott. Starttid: 2017-06-12 00:01 Planerad sluttid: 2017-06-12 04:00

Planerat avbrott fredag

30 maj, 2018

Planerat avbrott p.g.a. underhåll av frånskiljare och säkringshållare.

Arbetet berör 43 fastigheter på Rännevägen, Äskekärrsvägen, Kyrkåsvägen och Hultetvägen. Samtliga är aviserade per post.

Fredag 1 juni kl. 09:00-13:00

 

Planerat avbrott Sjövik, 18 maj

18 maj, 2018

Fredagen 18/5 kommer kunder kring Gethult, Huvden och Kärret beröras av ett planerat avbrott, mellan klockan 10:00 och 13:00. Avbrottet beror på ett arbete med montering av fiberkabel i elstolpar och inkoppling av en ny högspänningskabel för att förstärka elnätet.  Samtliga berörda kunder är informerade via post.

Underhåll av Zitius

3 maj, 2018

Planerade arbeten i bl.a. Alingsås för att utöka kapacitet och driftsäkerheten i fibernätet kommer att göras de närmaste dagarna av Zitius. Kunder på Bjärkefiber kan under tiden för arbetet uppleva kortare avbrott på samtliga tjänster.

Tisdag 8/5 kl. 00:00-06:00

Onsdag 9/5 kl. 00:00-03:00

Valborgsmässoafton

30 april, 2018

Sent på eftermiddagen drabbades Västsverige och därmed Bjärke Energis område av ett kraftigt åskoväder. Vårt södra område drabbades mest med ett flertal mycket korta avbrott beroende på störningar i Vattenfalls regionnät.  I Kåretorp slog en blixt ned strax efter kl. 16 och orsakade att vår transformator där blev helt spänningslös. Efter att ha väntat ut blixtattackerna, då vår personal inte får lov att arbeta med stolparbete, kunde våra kunder återfå el i området ca kl. 18:30.

Ett flertal kunder har hör av sig men det visar sig vara den egna jordfelsbrytaren som löst ut. Ta alltid och kontrollera den vid ett totalt elavbrott i hemmet.

I samma åskoväder stannade, trots batteriback-up,  även en switch i vårt fibernät som servar Anten-Sjövikområdet.

Många har problem med internetåtkomst och där krävs troligen en omstart av samtliga apparater som hör till fiberleveransen (mediaomvandlare, routrar, datorer) innan det kan fungera igen. Skulle problem kvarstå felanmäler man till sin valda operatör.

 

Pågående driftstörning onsdag

18 april, 2018

Strax före kl. 10 drabbades ett stort område av strömavbrott. De drabbade fanns mellan Magra-Östadkulle och närliggande område.

En timmerbil har kört ner en stolpe till högspänningsnätet i Borrås vilket orsakade avbrottet och arbetet med omkopplingar m.m. har pågått sedan dess.

De flesta har nu kunnat få strömmen tillbaka. Själva området där felet uppstod är Borrås-Bjärlanda-Torp (ca 30 kunder) fick dock vänta tills felet var lagat och klart strax efter kl. 13:30.

Planerat avbrott i Knutstorp

17 april, 2018

Onsdagen den 18 april mellan kl. 09:00-14:00 har vi ett planerat avbrott i Knutstorp-Västmanstorp. 34 fastigheter är berörda och har blivit aviserade.

Orsaken till avbrottet är att vi ska koppla in nytt kabelnät mellan Västmanstorp och Bäck.

Störning onsdag morgon

11 april, 2018

Ett stort område blev strömlösa strax före kl. 09 då en av våra elkablar grävdes av. Detta har nu lokaliserats och vi har kunnat koppla förbi så att de flesta har ström igen.

Holmängen och Ruusområdet kommer att vara utan ström till dess att vi lagat den avgrävda kabeln.

Även Mölnemad och Mörlanda fick ett längre avbrott. De fick sedan strömmen tillbaka också. Här blir ett kort (20-30 min) elavbrott igen när kabeln är lagad och ska kopplas in igen. Detta sker strax efter 14:00.

Zitius utrustning i Sthlm påverkade vissa fiberkunder

13 mars, 2018

Under morgonen och fm hade Zitius problem i Stockholm som drabbade en del av våra kunder. Vissa operatörer som tar signal genom den aktuella platsen kunde inte leverera sina tjänster.

Zmarket låg dessvärre också nere vilket gjorde att information om driftstörningen var svår att få ut. Vi uppdaterade här men ni kunde också hitta information hos er valda operatör.

Strax före kl.12 var de flesta tjänster igång igen.

Strömavbrott Börta

12 mars, 2018

Natten till måndag morgon körde en bil av vägen och in i en stolpe till en högspänningsledning. I samband med olyckan slets en högspänningskabel av, vilket orsakar strömavbrott för 9 kunder i Börta.

Reparation kommer att ske under dagen. I samband med arbetet kan ytterligare kunder beröras av avbrott. Detta kommer att ske vid 9-tiden på måndagsmorgonen.

Kl.12:50 var de skadade kablarna och stolpen ersatta och strömmen var tillbaka.

 

 

Vattenfalls inmatning

1 mars, 2018

Kl. 09:19 idag hade vi ett elavbrott på hela mottagningsstationen i Anten i några sekunder. Detta var orsakat av Vattenfall som tappade strömförsörjning till oss.

Detta påverkade kunder i ett stort område i bl.a. Sjövik, Anten och Långared.

Hela fibernätet låg nere måndag morgon

5 februari, 2018

Vid 06:15 uppstod det problem i Alingsås nod vilket gjorde att vi inte fick någon signal till vårt fibernät. Alla våra kunder var därför utan internet, tv och telefoni från Bjärkefiber. Felsökning pågick enligt kommunikationsoperatören Zitius och signalen var igång igen efter 09:00.

 

Samma problem uppstod strax före kl.15:30. Felsökning pågår.

Trädpåfall torsdag lunch

1 februari, 2018

Många kunder under ett par minuter av med strömmen när ett träd föll på ledning i samband med röjningsarbete. Området som berördes var alla kunder runt och söder om Anten.

Störning söndag eftermiddag

28 januari, 2018

Idag blev området runt Kilanda-Burhult strömlösa strax före 16. Efter tio minuter hade Kåretorp strömmen tillbaka men området runt Järnbo och Burhult var strömlöst till 17:43 hade alla strömmen tillbaka.

Anledningen var ett trädpåfall vid 400 kV-kopplingsstationen.

 

 

Planerade avbrott runt Fly fredag 26 januari

25 januari, 2018

Fredagen den 26 januari har vi ett antal planerade arbeten som innebär elavbrott för vissa hushåll runt Fly. Vi har haft grävarbeten i området och ska nu koppla in det nya högspänningsnätet samt ett par nätstationer.

 

Kl. 09:30 – 11:30 Skakeltorp, Långesbro, Fly Hallen (45 fastigheter berörda)

Kl. 09:30 – 13:00 Fly (12 fastigheter berörda)

Kl. 11:30 – 13:00 Högängen, Röttorp, Areberg, Holma (29 fastigheter berörda) OBS! Det är endast två stycken korta femminutersavbrott som behövs för dessa abonnenter.

 

Alla berörda fastigheter har fått avisering per post.

Återigen planerat avbrott i Jordala 19 januari

16 januari, 2018

På fredag 19/1 kommer vi att koppla in en ny nätstation i Källeberget till vårt nya kabelnät samt renovera frånskiljare. Detta påverkan tre olika områden på tre olika sätt:

 

Kl. 08:00 – 12:00 Hedevägen, Källebergsvägen (7 fastigheter)

Kl. 08:00 – 09:00 samt 13:00 – 15:30 Skarabergsvägen, Västmanstorp, Lunden, Knutstorp, Bäckenliden, Ekebacken, Kärrvägen (50 fastigheter)

Kl. 09:30 – 12:00 Hede brobacka, Bergsgårdsvägen (11 fastigheter) (OBS! Startas senare men har samma sluttid.)

 

Utskick med information till berörda kunder har skickats per post.