Bjärke Energi

Driftstörning

Planerade avbrott måndag 15/10

12 oktober, 2018

Vid flygbesiktningen upptäcktes ett par saker som behöver åtgärdas på vårt elnät. Vi behöver därför ta ett par planerade avbrott enligt nedan:

Kl. 09:30-12:00 Byte av trasig isolator. Området som berörs är från Uplo till Lurut. 52 abonnenter berörs.

Kl. 13:30-15:00 Byte av trasig isolator. Området som berörs är fråm Långared till Tegelkärr. 100 abonnenter berörs.

 

Samtliga berörda kunder är aviserade per post.

Blåsig onsdag

26 september, 2018

Kl. 14:42 gick strömmen för området runt Stora Mellby-Jordala-Botten och Stora Mellby-Gendalen-Glossbo. Detta märktes dock även för boende mellan Kvarnabo-Sollebrunn-Loo-Bergstena även om återinkopplingen höll för dem.

Via omkopplingar i nätet kunde vi successivt få ström till område för område och efter en knapp timma var det enbart ett fåtal hus i Kronobotten som ännu var strömlösa. Felsökning pågick och ett träd togs ned men fler kan ha fallit på ledningar med tanke på den kraftiga blåsten under dagen. Vid 16-tiden hade alla ström igen.

Driftstörning Lena

24 september, 2018

Strax efter kl. 20 blev området mellan Långared och Lena strömlöst. Efter omkopplingar i nätet kunde felet lokaliseras till området mellan Lena Nordgården och Östadkulle.

För tillfället är området mellan Lena Nordgården och Östadkulle strömlöst. Ett träd har ramlat på en ledning och personal är på väg ut för att ta bort trädet. Prognosen är att felet är avhjälpt kl. 22.

Uppdatering: Klockan 21:20 hade alla kunder strömmen åter.

Stormen Knud lördag morgon

22 september, 2018

Kl.04:51 på lördag morgon kom larmet om strömavbrott  på Kilandalinjen. Genom successiv inkoppling kunde vi ge ström till de flesta i området och vid kl.07:16 var det endast området runt Ålanda-Hareslätt-Hjällnäshalvön som fortfarande var utan elförsörjning. Det var träd på luftledningen vid fiskodlingen som var orsaken och felavhjälpning påbörjades. Vi behövde dock dit en maskin till hjälp vilket tog ett par timmar. Totalt var det ca 50 fastigheter som drabbades.

Kl. 09:36 hade alla ström igen. Arbeten med att ta bort träd som står mot ledningar kommer att fortsätta under dagen.

Planerat arbete i Bergstena

11 september, 2018

Planerat avbrott kommer att ske fredagen den 14 sept kl. 14:00 – 17:00 i Bergstena.

Anledningen är att vi ska koppla in en ny transformatorstation.

Alla 40 hushåll som berörs av avbrottet är aviserade via post.

Fiberproblem i Sjövik

10 september, 2018

Under helgen drabbades ett flertal kunder i Sjövik av störning på fibernätet. Anledningen var att en ups slutat fungera. Under måndagsmorgonen fick vi felanmälningarna till oss och har nu åtgärdat problemet.

 

 

Oväder lördag

11 augusti, 2018

Ovädret som drog förbi vårt område under förmiddagen drog med en hel del träd vilket på vissa håll föll på elledningar. Elen höll i de flesta fall men ett område där det blev värre var Östra Antenvägen Äspenäs där ledningen skadades och behövde större arbete för att få igång igen. Det var 9 abonnenter som därför var utan ström en längre tid då maskiner och skogsröjare behövdes i området. Det lades ett provisorisk ledningsnät tills vidare.

 

Det ligger fortsatt mycket träd på våra luftledningar i framförallt Äskekärr och Vänga och arbete med att ta bort dessa kommer att pågå under veckan. Det kan därför komma att göras kortare oaviserad avbrott under arbetets gång.

 

  • Vi tar tacksamt emot information om ni ser träd på elledningar. Ring 0322-650500 eller maila på info@bjerke-energi.se om ni uppmärksammat något.

Störning fredag 10 aug avklarat

10 augusti, 2018

Strax efter 11 fick vi strömavbrott på Mellbylinjen vilket medgav att ett stort antal kunder blev utan ström. Efter omkopplingar lokaliserades felet till Knutstorp-Botten. Felet är nu åtgärdat och strömmen var tillbaka efter två timmar.

Vid 12:15 fick vi ännu ett avbrott som denna gång drabbade hela området mellan Kvarnabo-Anten-Kilanda samt Långared. Omkopplingar och felsökning fortsatte. Delar av Långared fick strömmen tillbaka vid 13.30 och resten av Långared en knapp timma senare. Även Kvarnabo-Anten fick strömmen tillbaka därefter.

Sista sträckan i Sjövik mellan Kilanda – Burhult med ca 40 abonnenter blev klar innan 17.

Nu ska alla ha ström som vanligt!

 

 

 

Planerade avbrott vecka 28

6 juli, 2018

  • Torsdag 12 juli 11:00-13:00

Byte av trasig isolator i Loo (Tväslätt-Lommerhall-Trålanda). 32 elabonnenter är berörda. Samtliga har fått avisering med brev.

  • Torsdag 12 juli 15:00-16:00

Inkoppling av ny högspänningskabel i Loo. 21 elabonnenter är berörda. Samtliga har fått avisering med brev.

Planerade avbrott vecka 27

3 juli, 2018

  • Tisdag 3 juli 09:30-11:30

Byte av trasig frånskiljare i Uplo. 53 elabonnenter är berörda. Samtliga har fått avisering med brev.

  • Torsdag 5 juli 09:30-14:00 Uppdatering: Arbetet tar lite längre tid beräknat. Klockan 15 kommer avbrottet vara klart.

Inkoppling av ny högspänningskabel i Jordala-Hede. 39 elabonnenter är berörda. Samtliga har fått avisering med brev.

  • Fredag 6 juli 09:30-14:00

Bortkoppling av gammal högspänningskabel i Jordala-Hede. 20 elabonnenter är berörda. Samtliga har fått avisering med brev.

 

Arbete i Loo måndag fm

25 juni, 2018

Ett hastigt inplanerat avbrottsarbete kommer att ske under en timme idag på förmiddagen. Det är 12 st privata fastigheter runt Swelogent i Loo som blir strömlösa under tiden vi skarvar in nya kablar i området.

Torsdagens åska

22 juni, 2018

Torsdagen den 21 juni drog ett åskoväder in över Västsverige.

Klockan 13 hade Vattenfall en driftstörning i sitt regionnät vilket orsakade ett kort avbrott i området Sjövik-Östad-Kilanda och Kvarnabo-Anten-Långaren samt Fly. Samtidigt fick vi ett fel i vårt nät som orsakade avbrott i Sollebrunn, Erska och Gräfsnäs under en minut. Klockan 13:30 fick vi ytterligare ett fel som orsakade ett kort avbrott i området runt Magra. Till följd av åskan uppstod flera mindre fel, dessa åtgärdades under torsdag eftermiddag och kväll.

Även kunder som inte hade avbrott kunde märka av åskan p.g.a. korta blinkningar.

Planerat arbete fibernätet

5 juni, 2018

Planerat arbete för funktion och redundanstest av ny hårdvara hos vår kommunikationsoperatör. Kunder kan under för tiden för arbetet uppleva kortare avbrott. Starttid: 2017-06-12 00:01 Planerad sluttid: 2017-06-12 04:00

Planerat avbrott fredag

30 maj, 2018

Planerat avbrott p.g.a. underhåll av frånskiljare och säkringshållare.

Arbetet berör 43 fastigheter på Rännevägen, Äskekärrsvägen, Kyrkåsvägen och Hultetvägen. Samtliga är aviserade per post.

Fredag 1 juni kl. 09:00-13:00

 

Planerat avbrott Sjövik, 18 maj

18 maj, 2018

Fredagen 18/5 kommer kunder kring Gethult, Huvden och Kärret beröras av ett planerat avbrott, mellan klockan 10:00 och 13:00. Avbrottet beror på ett arbete med montering av fiberkabel i elstolpar och inkoppling av en ny högspänningskabel för att förstärka elnätet.  Samtliga berörda kunder är informerade via post.

Underhåll av Zitius

3 maj, 2018

Planerade arbeten i bl.a. Alingsås för att utöka kapacitet och driftsäkerheten i fibernätet kommer att göras de närmaste dagarna av Zitius. Kunder på Bjärkefiber kan under tiden för arbetet uppleva kortare avbrott på samtliga tjänster.

Tisdag 8/5 kl. 00:00-06:00

Onsdag 9/5 kl. 00:00-03:00

Valborgsmässoafton

30 april, 2018

Sent på eftermiddagen drabbades Västsverige och därmed Bjärke Energis område av ett kraftigt åskoväder. Vårt södra område drabbades mest med ett flertal mycket korta avbrott beroende på störningar i Vattenfalls regionnät.  I Kåretorp slog en blixt ned strax efter kl. 16 och orsakade att vår transformator där blev helt spänningslös. Efter att ha väntat ut blixtattackerna, då vår personal inte får lov att arbeta med stolparbete, kunde våra kunder återfå el i området ca kl. 18:30.

Ett flertal kunder har hör av sig men det visar sig vara den egna jordfelsbrytaren som löst ut. Ta alltid och kontrollera den vid ett totalt elavbrott i hemmet.

I samma åskoväder stannade, trots batteriback-up,  även en switch i vårt fibernät som servar Anten-Sjövikområdet.

Många har problem med internetåtkomst och där krävs troligen en omstart av samtliga apparater som hör till fiberleveransen (mediaomvandlare, routrar, datorer) innan det kan fungera igen. Skulle problem kvarstå felanmäler man till sin valda operatör.

 

Pågående driftstörning onsdag

18 april, 2018

Strax före kl. 10 drabbades ett stort område av strömavbrott. De drabbade fanns mellan Magra-Östadkulle och närliggande område.

En timmerbil har kört ner en stolpe till högspänningsnätet i Borrås vilket orsakade avbrottet och arbetet med omkopplingar m.m. har pågått sedan dess.

De flesta har nu kunnat få strömmen tillbaka. Själva området där felet uppstod är Borrås-Bjärlanda-Torp (ca 30 kunder) fick dock vänta tills felet var lagat och klart strax efter kl. 13:30.

Planerat avbrott i Knutstorp

17 april, 2018

Onsdagen den 18 april mellan kl. 09:00-14:00 har vi ett planerat avbrott i Knutstorp-Västmanstorp. 34 fastigheter är berörda och har blivit aviserade.

Orsaken till avbrottet är att vi ska koppla in nytt kabelnät mellan Västmanstorp och Bäck.

Störning onsdag morgon

11 april, 2018

Ett stort område blev strömlösa strax före kl. 09 då en av våra elkablar grävdes av. Detta har nu lokaliserats och vi har kunnat koppla förbi så att de flesta har ström igen.

Holmängen och Ruusområdet kommer att vara utan ström till dess att vi lagat den avgrävda kabeln.

Även Mölnemad och Mörlanda fick ett längre avbrott. De fick sedan strömmen tillbaka också. Här blir ett kort (20-30 min) elavbrott igen när kabeln är lagad och ska kopplas in igen. Detta sker strax efter 14:00.