Hjälp med grävningen?

Om du vill ha hjälp med grävning och förläggning av din fiberslang på din egen tomt finns det många entreprenörsfirmor som kan bistå med detta. Arbetstiden för detta är också rotavdragsgrundande.

Bjärke Energi samarbetar och kan rekommendera tre lokala gräventreprenörer som gärna hjälper villaägare med grävningen på er tomt. De kan erbjuda både med maskin samt genom handgrävning.

Wingfors ÖstlindAnders Wingfors 070 -479 52 51

MBS  Mikael Björk 0705 – 62 66 77

ROT-AVDRAG

När ni får hjälp med nedgrävning av fiberslangen tänk då på att möjlighet till rotavdrag finns. Skatteverket skriver:

Bredband
Nedgrävning av ledningar för bredband ger rätt till skattereduktion förutsatt att arbetet utförs på tomten där bostaden är belägen och att bredbandsanslutningen är avsedd att tillföras bostaden. Installation av bredband inne i bostaden ger dock inte rätt till skattereduktion. Observera att kostnad för maskiner inte räknas till arbetskostnad.